loading

قوانین

تعاریف و اصطالحات:

اصطلاحاتی که در سایت، اپلیکیشن، تماس ها و دیگر روش های ارتباطی با مجموعه آب و جارو استفاده می شود دارای تعاریف زیر
است.
الف) کاربر، مشتری، سرویس گیرنده : به معنای افراد و یا مجموعه هایی است که درخواست دریافت سرویس و خدمات از آب و جارو
را دارند.
ب) سفیر: شخص یا اشخاصی هستند که توانایی و مجوز انجام درخواست های مشتریان در بخش های مربوطه را دارند.
پ) اپراتور: شخص یا اشخاصی که وظیفه ثبت، تغییر و لغو درخواست ها و همچنین راهنمایی مشتریان را دارند.
ت) آب و جارو یا شرکت: صاحب کلیه حقوق مادی و معنوی سایت ها، اپلیکیشن، شبکه های مجازی، جواز ها و …. می باشد که کلیه
درخواست ها، سفارشات و مشکلات احتمالی را به منظور ایجاد احساس راحتی و امنیت برای کاربران بررسی و کنترل می کند.
ث) حساب کاربری: شامل صفحه شخصی، نام کاربری و سابقه فعالیت کاربر، که پس از ثبت نام در اپلیکیشن آب و جارو در اختیار
کاربر قرار میگیرد.
ج) اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاده از سرویس ها و خدمات آب و جارو دارند .

حساب کاربری:

الف) کاربر با تماس یا ثبت نام در آب و جارو میپذیرد که کلیه قوانین و مقررات آب و جارو را مطالعه و پذیرفته است. این قوانین ممکن
است در طول زمان تغییر کند و استفاده مستمر کاربر از آب و جارو به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است .
ب) برای استفاده از خدمات و سرویس ها الزام است که اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس پستی و … در اختیار
آب و جارو قرار بگیرد.
پ) کاربر میپذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و کامل ثبت کند و یا در اختیار اپراتور مربوطه بگزارد و در صورت تغییر
در اسرع وقت اطلاعات جدید را در اختیار آب و جارو بگذارد.
ت) هر فرد تنها میتواند یک حساب کاربری در آب و جارو داشته باشد و مالک تشخیص شماره تماس مشتری می باشد.
ث) مسئولیت همه فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری در آب و جارو انجام میشود به صورت کامل برعهده کاربر است.
ج) مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود یا سرقت
اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به
شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میشود به عهدۀ کاربر خواهد بود .
چ) کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت
دیگری منتقل کند .
ح) در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات
کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

استفاده از خدمات و سرویس های آب و جارو:

الف) سفیر متعهد میشود در حین ارائه خدمات از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیت نامتعارف که موجب آزردگی مشتری شود امتناع
کند .
ب) با استفاده از سرویس ها و خدمات آب و جارو کاربر میپذیرد که از سفیران برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین جمهوری
اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند.

پ) کاربر حق ندارد اشیایی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز می باشد را ( از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر
اشیاء یا حیوانات ) در خودرو خود به همراه داشته باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، کاربر موظف به
جبران آن خواهد بود.
ت) کاربر میپذیرد که اجازه انتقال یا فروش کد تخفیف را به افراد دیگر ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کد ها را به صورت عمومی
منتشر کند )حتی اگر آب و جارو در فضاهای عمومی این کد ها را منتشر کرده باشد( مگر اینکه مجوز کتبی از آب و جارو داشته باشد.
ث( کاربر میپذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد فقط برای استفاده از سرویس های آب و جارو بوده و امکان دریافت این وجه
را به صورت نقد ندارد ) کاربر هیچ ادعایی در مورد دریافت نقدی اعتبار کد های تخفیف، اعتبار هدیه، شارژ هدیه اعتبار و … ندارد.(
ج( کاربر میپذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به آن ها داده میشود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی
که آب و جارو برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمیکند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این
کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آن ها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که
استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است میتواند این کدها یا اعتباری که درنتیجه
استفاده از آن ها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
چ) با استفاده از سرویس های آب و جارو کاربر میپذیرد که در حین انجام خدمت، سفیران یا شرکت را وسیله ای برای تبلیغات و
بازاریابی کالا های شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضه محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری
کند .
ح) کاربر میپذیرد که متن قوانین و مقررات سایت آب و جارو را کامل مطالعه کرده است و کلیه بند ها و مفاد آن مورد قبول وی می
باشد.
خ) کاربر می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت
در معرض سفیر قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج سفیر از محل تمامی لوازم منزل و خودرو خود
را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک به اپراتور شرکت و سفیر اطلاع دهد .
د) برای امنیت بیشتر از ارائه سوییچ و کلید به سفیران جهت جا به جا کردن خودرو و اقدامات دیگر پرهیز کند زیرا شرکت آب و جارو
هیچ گونه مسئولیتی در مقابل خسارت وارده به خودروی کاربر را پذیرا نمی باشد

امور مالی:

 

الف) کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه های پرداخت شده وجود ندارد.
ب) کاربر میپذیرد هزینه سرویس از طرف آب و جارو مشخص میشود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینه سرویس نمیتواند
داشته باشد.
پ) پرداخت هزینه سرویس فقط از طریق روشهایی که توسط شرکت آب و جارو مشخص میشود، می تواند صورت گیرد. این روشها
عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامه موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار، پرداخت نقدی به سفیر و استفاده از دستگاه پز
سیار که رسید آن به اسم شرکت می باشد .
ت) در صورتی که مشتری به هر دلیلی هزینه را کامل پرداخت نکند شرکت مجاز است تا مبلغ را از اعتبار ایشان کسر نموده و در صورت
منفی شدن اعتبار شرکت مجاز به پیگیری از طریق مواجع ذی صلاح می باشد

مسئولیت کاربران:

الف) مسئولیت همه اقدامات و افعال سفیران و کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون
مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام انجام سرویس) و قوانین مدنی( ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و
آب و جارو هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و آب و جارو میتواند ضمن غیر فعال کردن متخلف،
از طریق مراجع ذی صلاح  اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی آب و جارو بعمل آورد.
ب) هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار آب و جارو شود تخلف از شرایط قراردادی و
قانونی تلقی و آب و جارو حق غیر فعال نمودن کاربر و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد
داشت.
پ) سفیر متعهد میشود تنها از علائم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط آب وجارو تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (برچسب
شیشه و خوش بو کنندۀ هوا با برند آب و جارو و … ) و مسئولیت استفاده از علائم و اقلامی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای
مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ سفیر بوده و در صورت لزوم آب و جارو به قطع سرویس با نامبرده و
پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به آب و جارو خواهد بود.
ت) بعد از درخواست کاربر، سفیر ضمن رسیدن به موقع به محل مورد نظر، صرفاً وظیفه سرویس انتخاب شده به نحو احسن را دارد و در
قبال درخواست جدید از سمت مشتری، هیچ گونه مسئولیتی را عهده دار نیست

موارد فنی:

 

الف) کاربر و اشخاص دیگر حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Code Source )نرم افزار های آب و جارو شامل
دیکامپایل (Decompile) ،مهندسی معکوس (Engineering Reverse) یا فعالیتهای مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازە چنین کاری
به صورت قانونی و مکتوب با مهر و امضا آب و جارو صادر شده باشد.
ب) کاربر و اشخاص دیگر مجاز نیستند با استفاده از روشهای Framing یا Mirroring یا روشهای دیگر نسخه دیگری از سرویس آب
و جارو را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار، سایت، شبکه های مجازی و … آب و جارو یا در روش ارائه
سرویس آب و جارو تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
پ) کاربر و اشخاص دیگر حق ندارند برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing) مطالعه یا هر گونه فعالیت داده کاوی
روی سرویس اجرا کند.
ت) کاربر و اشخاص دیگر حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش سرویس های آب و
جارو یا سرویس های مرتبط با آب و جارو انجام دهد

تولید و انتشار محتوا:

آب و جارو ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر بخشهای این سرویس عکس، متن، فایل
صوتی، فایل تصویری یا فایلهای مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب(شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این
شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویسهای مرتبط به آب و جارو کاربران این حق را
به آب و جارو میدهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین آب و جارو
مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکتهای دیگر منتقل کند

قطع همکاری:

آب و جارو در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر یا سفیر می تواند برای شرکت یا سایر متصدیان و مخاطبان
سرویس گیرنده خطرناک باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر یا سفیر مذکور به سرویس های آب و جارو را دارد